GLPI

GLPI to zaawansowane, open-source'owe oprogramowanie do zarządzania zasobami IT oraz helpdeskiem. Umożliwia kompleksową inwentaryzację sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz innych zasobów IT. GLPI oferuje rozbudowany system zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, automatyzację procesów IT oraz funkcje analityczne i raportowania. Dzięki modularnej architekturze i możliwości integracji z innymi systemami, GLPI jest elastycznym narzędziem dostosowanym do specyficznych potrzeb organizacji. Jego open-source'owy charakter pozwala na pełne dostosowanie i brak kosztów licencyjnych, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla firm każdej wielkości.

Producent: Teclib'

GLPI by Teclib logo
GLPI, assets, Teclib, Hawatel, border

Dlaczego warto wdrożyć GLPI w firmie?

 • Efektywne zarządzanie zasobami IT: GLPI umożliwia skuteczne monitorowanie i zarządzanie zasobami IT, w tym sprzętem, oprogramowaniem oraz innymi aktywami cyfrowymi.
 • Doskonałe narzędzie ServiceDesk: System GLPI oferuje kompleksowe funkcje obsługi klienta, pozwalając na rejestrowanie zgłoszeń, śledzenie ich statusu oraz kontrolę czasu realizacji zadań, co przekłada się na poprawę efektywności obsługi klienta.
 • Analityka i raportowanie: GLPI umożliwia analizę zgromadzonych danych za pomocą wbudowanych filtrów i raportów, co pozwala na lepsze zrozumienie działalności firmy oraz podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 • Zwiększona efektywność operacyjna: Automatyzacja wielu procesów IT, takich jak zarządzanie zgłoszeniami, helpdesk czy inwentaryzacja zasobów, pozwala na oszczędność czasu i zasobów ludzkich.
 • Integracja z innymi systemami: GLPI może być łatwo zintegrowany z innymi systemami używanymi w organizacji, co pozwala na płynną wymianę danych i osiągnięcie większej efektywności w różnych obszarach działalności, takich jak finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Wielojęzyczność: Dostępność GLPI w 59 różnych językach sprawia, że jest on dostępny dla szerokiej grupy użytkowników na całym świecie, co ułatwia współpracę w międzynarodowym środowisku biznesowym.
 • Skalowalność i elastyczność: GLPI jest systemem otwartym i modułowym, co pozwala na jego łatwą rozbudowę i dostosowanie do specyficznych potrzeb organizacji, niezależnie od jej wielkości.
 • Koszty wdrożenia i utrzymania: Jako oprogramowanie open-source, GLPI eliminuje koszty licencyjne, co może znacząco obniżyć koszty wdrożenia i utrzymania. Inne produkty tej klasy zazwyczaj wymagają opłat licencyjnych, co może zwiększać koszty całkowite.

Główne funkcjonalności GLPI:

 • Inwentaryzacja zasobów IT (CMDB): GLPI umożliwia szczegółową inwentaryzację sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz innych aktywów IT. Automatycznie wykrywa urządzenia w sieci przy użyciu wtyczek, a także pozwala na ręczne dodawanie i edytowanie zasobów, przypisywanie ich do użytkowników oraz lokalizacji.
 • Zarządzanie zgłoszeniami (Helpdesk): GLPI oferuje rozbudowany system zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, umożliwiający rejestrowanie, przypisywanie, śledzenie i zamykanie zgłoszeń. Automatyzuje procesy poprzez reguły biznesowe, takie jak eskalacje i powiadomienia e-mail. Umożliwia tworzenie baz wiedzy oraz FAQ, co ułatwia rozwiązywanie często występujących problemów.
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami: GLPI centralnie zarządza kontami użytkowników, ich rolami oraz uprawnieniami. Integruje się z systemami zewnętrznymi, takimi jak LDAP/AD, co ułatwia zarządzanie użytkownikami i synchronizację danych. Pozwala na definiowanie grup użytkowników oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień do zasobów i funkcji GLPI.
 • Zarządzanie umowami i licencjami: GLPI rejestruje i śledzi umowy serwisowe, gwarancyjne, leasingowe oraz licencje oprogramowania. Powiadamia o zbliżających się terminach wygasania umów i licencji, co umożliwia bieżące zarządzanie zobowiązaniami. Monitoruje zgodność licencji oprogramowania z rzeczywistym użyciem w organizacji.
 • Raportowanie i analityka: GLPI generuje szczegółowe raporty dotyczące zasobów IT, zgłoszeń serwisowych, wykorzystania licencji oraz innych aspektów zarządzania IT. Wbudowane filtry i narzędzia analityczne umożliwiają dostosowanie raportów do specyficznych potrzeb organizacji. Dane mogą być eksportowane do różnych formatów (CSV, PDF) w celu dalszej analizy lub prezentacji.
 • Zarządzanie projektami: GLPI posiada moduł do zarządzania projektami, umożliwiający tworzenie, planowanie oraz śledzenie postępów projektów IT. Definiuje zadania, przypisuje je do zasobów i pracowników oraz monitoruje terminy realizacji. Umożliwia raportowanie postępów oraz analizowanie efektywności realizacji projektów.
 • Modularność i skalowalność: GLPI jest systemem modułowym, co pozwala na instalowanie i konfigurowanie dodatkowych wtyczek i rozszerzeń w zależności od potrzeb organizacji. Jego skalowalność umożliwia wdrożenie zarówno w małych, jak i dużych organizacjach, z możliwością łatwej rozbudowy w miarę wzrostu potrzeb. Regularne aktualizacje i aktywna społeczność użytkowników zapewniają stały rozwój i wsparcie dla nowych funkcji.

Nasza oferta:

Hawatel, jako certyfikowany partner Teclib', producenta oprogramowania GLPI, oferuje kompleksowe usługi z zakresu wdrożeń, migracji, wsparcia, developmentu oraz integracji tego zaawansowanego systemu zarządzania zasobami IT. 

 

Nasza oferta obejmuje:

 

 • Wdrożenia GLPI: Przeprowadzamy pełny proces wdrożenia GLPI, zapewniając dostosowanie systemu do specyficznych wymagań organizacji oraz szkolenie użytkowników końcowych.
 • Migracje: Realizujemy bezpieczną migrację danych z innych systemów do GLPI, minimalizując ryzyko utraty danych i przestojów w działaniu.
 • Wsparcie techniczne: Oferujemy całodobowe wsparcie techniczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów, aktualizacje oraz regularne przeglądy systemu.
 • Development: Tworzymy dedykowane wtyczki i rozszerzenia, dostosowując GLPI do unikalnych potrzeb klientów
 • Integracje: Realizujemy projekty integracyjne, łącząc GLPI z innymi systemami używanymi w firmach, co pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej.

 

our offer, contact us, border

 

Jako certyfikowany partner Teclib, Hawatel gwarantuje najwyższą jakość usług oraz pełne wsparcie na każdym etapie użytkowania GLPI. Nasze doświadczenie i kompetencje pozwalają na dostarczanie rozwiązań, które spełniają najwyższe standardy branżowe, a także indywidualne potrzeby naszych klientów. 

Umów się na demo