Integracja / Monitorowanie / ZABBIX

Projekt i wdrożenie kompleksowego monitoringu na platformie Zabbix

zabbix logo

Wyzwanie

 

Rosnące wykorzystanie wirtualnych desktopów i aplikacji przez zespoły Call Center, partnerów biznesowych, dostawców oraz pracowników Klienta przyczyniło się do znacznego wzrostu ryzyka operacyjnego, które miało bezpośredni wpływ na:

 

 • Efektywność pracy poszczególnych grup użytkowników,
 • Jakość obsługi klientów indywidualnych i biznesowych,
 • Dostępność zasobów firmy z każdego miejsca na świecie,
 • Bezpieczeństwo danych i informacji.


W celu zapewnienia ciągłości działania środowiska pracy jako główny cel określono wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania, który będzie prezentował kondycję wirtualnych desktopów i informował o awariach lub o spadku jakości działania.

 

Rozwiązanie
 

Przed wyborem docelowego rozwiązania zostały określone kluczowe parametry, które należało monitorować. Były to między innymi:

 

 • Parametry systemowe oraz parametry z protokołu Citrix ICA,
 • Parametry z platform do wirtualizacji systemów, na których działają wirtualne pulpity,
 • Parametry  jakości połączenia sieciowego między użytkownikiem a wirtualnym desktopem.

 

Do  monitorowania parametrów wybrano system klasy open source – Zabbix. W przypadku wizualizacji zbieranych informacji sprawdziło się rozwiązanie Grafana, które zostało zintegrowane z systemem Zabbix.

 

Rezultaty

 

Nasi specjaliści wdrożyli rozwiązanie służące monitorowaniu  infrastruktury wirtualnych desktopów. Dzięki niemu nasz Klient uzyskał następujące rezultaty:

 

 • Zbieranie danych na temat opinii użytkowników w jednym systemie,
 • Szybsza analiza odczuć użytkowników, obserwacja przyczyn i skutków awarii,
 • Większe możliwości analizy problemów ze środowiskiem,
 • Bezpieczne skalowanie środowiska przy zachowaniu sprawności działania,
 • Sprawny proces planowania pojemności infrastruktury,
 • Zmniejszony średni czas naprawy oraz liczbę zgłoszeń incydentów,
 • Większa efektywność pracy,
 • Możliwe wsparcie dla większej liczby użytkowników.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów? Napisz do nas!

 

Pozostańmy w kontakcie.

Dołącz do naszego newslettera! Przesyłamy ciekawe treści ze świata IT.