Projekt i wdrożenie kompleksowego monitoringu na platformie Zabbix

Klient posiadający jedną z największych farm wirtualnych desktopów w Polsce potrzebował wdrożenia kompleksowego systemu monitoringu.

Zakres projektu
Integracja
Integracja
Monitorowanie
Monitorowanie
Projekt i wdrożenie kompleksowego monitoringu na platformie Zabbix

Wyzwanie

Rosnące wykorzystanie wirtualnych desktopów i aplikacji przez zespoły Call Center, partnerów biznesowych, dostawców oraz pracowników Klienta przyczyniło się do znacznego wzrostu ryzyka operacyjnego, które miało bezpośredni wpływ na:

 • Efektywność pracy poszczególnych grup użytkowników
 • Jakość obsługi klientów indywidualnych i biznesowych
 • Dostępność zasobów firmy z każdego miejsca na świecie
 • Bezpieczeństwo danych i informacji

W celu zapewnienia ciągłości działania środowiska pracy jako główny cel określono wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania, który będzie prezentował kondycję wirtualnych desktopów i informował o awariach lub o spadku jakości działania.

Rozwiązanie

Przed wyborem ostatecznego rozwiązania zostały określone kluczowe parametry, które należało monitorować. Były to między innymi:

 • Parametry systemowe oraz parametry z protokołu Citrix ICA
 • Parametry z platform do wirtualizacji systemów, na których działają wirtualne desktopy
 • Parametry  jakości połączenia sieciowego między użytkownikiem a wirtualnym desktopem

Do  monitorowania parametrów wybrano system klasy open source – Zabbix. W przypadku wizualizacji zbieranych informacji sprawdziło się rozwiązanie Grafana, które zostało zintegrowane z systemem Zabbix.

Rezultaty

Wdrożone rozwiązanie do monitorowania infrastruktury wirtualnych desktopów pozwoliło na uzyskanie następujących rezultatów:

 • Zbieranie danych na temat odczuć użytkowników w jednym systemie
 • Szybsza analiza odczuć użytkowników, obserwacja przyczyn i skutków awarii
 • Zwiększono możliwości analizy problemów ze środowiskiem
 • Umożliwiono bezpieczne skalowanie środowiska przy zachowaniu sprawności działania
 • Usprawniono proces planowania pojemności infrastruktury
 • Zredukowano średni czas naprawy oraz liczbę zgłoszeń incydentów
 • Zwiększono efektywność pracy
 • Umożliwiono wsparcie większej liczby użytkowników

Chcesz poznać szczegóły tego projektu?

Podzielimy się swoim doświadczeniem!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Inne referencje

Sprawdź nasze realizacje!
Integration Monitoring

Hawatel współpracuje z wieloma ogólnopolskimi firmami. Jedną z nich jest marka oferująca sprzęt elektroniczny i powiązane akcesoria. Projekt, który wspólnie wykonaliśmy to wdrożenie Zabbix.

Wdrożenie Zabbix w sieci sklepów sprzedaży detalicznej
zobacz projekt
Front-end Back-end Integration

Rozwiązanie zostało stworzone dla jednej z czołowych firm telekomunikacyjnych aby móc zwirtualizować środowisko pracy zespołu Call Center.

Optymalizacja działania VoIP na środowisku Citrix VDI
zobacz projekt
Integration Monitoring

Klient posiadający kilka platform e-commerce był narażony na cykliczne cyberataki, które niosły ogromne zagrożenie dla biznesu Klienta oraz użytkowników korzystających z serwisów.

Audyt i wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa e-commerce
zobacz projekt