Projekt i wdrożenie kompleksowego monitoringu na platformie Zabbix

Klient posiadający jedną z największych farm wirtualnych desktopów w Polsce potrzebował wdrożenia kompleksowego systemu monitoringu.

Zakres projektu
Integracja
Integracja
Monitorowanie
Monitorowanie
Projekt i wdrożenie kompleksowego monitoringu na platformie Zabbix

Wyzwanie

Rosnące wykorzystanie wirtualnych desktopów i aplikacji przez zespoły Call Center, partnerów biznesowych, dostawców oraz pracowników Klienta przyczyniło się do znacznego wzrostu ryzyka operacyjnego, które miało bezpośredni wpływ na:

 • Efektywność pracy poszczególnych grup użytkowników
 • Jakość obsługi klientów indywidualnych i biznesowych
 • Dostępność zasobów firmy z każdego miejsca na świecie
 • Bezpieczeństwo danych i informacji

W celu zapewnienia ciągłości działania środowiska pracy jako główny cel określono wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania, który będzie prezentował kondycję wirtualnych desktopów i informował o awariach lub o spadku jakości działania.

Rozwiązanie

Przed wyborem ostatecznego rozwiązania zostały określone kluczowe parametry, które należało monitorować. Były to między innymi:

 • Parametry systemowe oraz parametry z protokołu Citrix ICA
 • Parametry z platform do wirtualizacji systemów, na których działają wirtualne desktopy
 • Parametry  jakości połączenia sieciowego między użytkownikiem a wirtualnym desktopem

Do  monitorowania parametrów wybrano system klasy open source – Zabbix. W przypadku wizualizacji zbieranych informacji sprawdziło się rozwiązanie Grafana, które zostało zintegrowane z systemem Zabbix.

Rezultaty

Wdrożone rozwiązanie do monitorowania infrastruktury wirtualnych desktopów pozwoliło na uzyskanie następujących rezultatów:

 • Zbieranie danych na temat odczuć użytkowników w jednym systemie
 • Szybsza analiza odczuć użytkowników, obserwacja przyczyn i skutków awarii
 • Zwiększono możliwości analizy problemów ze środowiskiem
 • Umożliwiono bezpieczne skalowanie środowiska przy zachowaniu sprawności działania
 • Usprawniono proces planowania pojemności infrastruktury
 • Zredukowano średni czas naprawy oraz liczbę zgłoszeń incydentów
 • Zwiększono efektywność pracy
 • Umożliwiono wsparcie większej liczby użytkowników

Chcesz poznać szczegóły tego projektu?

Podzielimy się swoim doświadczeniem!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Inne referencje

Sprawdź nasze realizacje!
Integration Monitoring

Hawatel współpracuje z wieloma ogólnopolskimi firmami. Jedną z nich jest marka oferująca sprzęt elektroniczny i powiązane akcesoria. Projekt, który wspólnie wykonaliśmy to wdrożenie Zabbix.

Wdrożenie Zabbix w sieci sklepów sprzedaży detalicznej
zobacz projekt
Front-end Back-end Integration

Rozwiązanie zostało stworzone dla jednej z czołowych firm telekomunikacyjnych aby móc zwirtualizować środowisko pracy zespołu Call Center.

Optymalizacja działania VoIP na środowisku Citrix VDI
zobacz projekt
Integration Monitoring

Zlecenie zrealizowane dla podmiotu administracji publicznej pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w organizacji, szczególnie w kontekście pracy zdalnej.

Wdrożenie Citrix Virtual Apps & Desktop w podmiocie administracji publicznej
zobacz projekt