Zabbix

Zabbix to wiodące i kompleksowe narzędzie typu open-source, służące do monitoringu infrastruktury IT. Dzięki niemu zachowasz kontrolę nad swoją infrastrukturą, zbierając miliony danych z dowolnego źródła.

Producent: Zabbix

Zabbix partner logo
Zabbix scheme

Dlaczego warto użyć systemu Zabbix do monitorowania infrastruktury IT?

 • Brak kosztów licencji (rozwiązanie typu open-source) 
 • Zabbix jest rozwiązaniem klasy enterprise-ready, przystosowanym do monitorowania złożonych środowisk IT. 
 • Monitoring sieci, serwerów, chmury, aplikacji i usług w jednym narzędziu
 • Korzystając z Zabbix, możesz zdefiniować inteligentne progi problemowe, proaktywnie reagować i przewidywać trendy, a także wykorzystywać machine learning 
 • Zabbix wysyła wielokanałowo customizowane powiadomienia o problemach - sms, email, slack, telegram, VictorOPS, SIGNL4, i wiele innych
 • Zabbix posiada potężne możliwości prezentacji danych poprzez tworzenie wizualizacji, wykresów, map, map infrastruktury, raportów
 • Zabbix wykorzystuje jeden interfejs do całej infrastruktury 
 • Zabbix umożliwia śledzenie wybranych KPI
 • Zabbix oferuje wiele integracji i posiada najwyższy poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki szyfrowanej komunikacji
 • Producent oferuje możliwość wykupienia bezpośredniego wsparcia technicznego użytkownikom systemu   

Warto zwrócić szczególną uwagę na techniczne możliwości systemu. To tylko niektóre z nich:

 • Zabbix potrafi zbierać dane z wielu typów urządzeń, m.in. chmury, baz danych, aplikacji, stron internetowych, maszyn wirtualnych, punktów końcowych HTTP/HTTPS
 • Zabbix zbiera dane w metodach typu push i pull, zarówno liczbowe, tekstowe, binarne, jaki i strukturalne JSON, XML, CSV oraz dane w innych formatach
 • Zabbix monitoruje dziennik zdarzeń (log file) 
 • Zabbix zbiera dane o wysokiej intensywności o minimalnym interwale odpytywania 1 sekundy, planuje zbieranie metryk, ogranicza przepustowość danych dla monitorowania o dużej częstotliwości
 • Natywny agent Zabbix o wysokiej wydajności jest dostępny dla wszystkich systemów operacyjnych i platform sprzętowych
 • Zabbix umożliwia monitorowanie bez agenta przy użyciu dowolnych protokołów
 • Zabbix obsługuje cały zakres różnych protokołów do zdalnego monitorowania usług, np. monitorowania stron internetowych, syntetycznego monitorowania z możliwością skryptowania, sprawdzanie IPMI/Telnet, ICMP i TCP
 • Monitorowanie syntetyczne w Zabbix pomaga w tworzeniu skomplikowanych scenariuszy dla monitoringu aplikacji internetowych i interfejsów API
 • Zbieranie danych w Zabbix można łatwo rozszerzyć, korzystając z narzędzia wiersza poleceń do przesyłania dowolnych danych, zewnętrznych skryptów napisanych w dowolnym języku skryptowym, lub monitorowania syntetycznego do złożonych scenariuszy WEB i HTTP
 • Zabbix pozwala na normalizowanie i przekształcanie dowolnego rodzaju danych przed ich przechowywaniem, np. przekształcanie systemów liczbowych, czy przekształcanie CSV do formatu JSON

Chcesz dowiedzieć się więcej o monitorowaniu IT z wykorzystaniem Zabbix?

Hawatel posiada oficjalny status Zabbix Certified Partner. Specjalizujemy się we wdrożeniach, utrzymaniu, migracjach i integracjach systemu Zabbix. Zoptymalizuj Zabbix z Hawatel i korzystaj z naszej aplikacji mobilnej, aby mieć monitoring w zasięgu ręki!
 

Umów się na demo
iStock-1350867949.jpg

Sprawdź również:

Zabbix monitoring intro cover

17 kwietnia 2024 | Wiedza

Wprowadzenie do monitoringu Zabbix

Okladka ebooka Zabbix. Strategie optymalizacji systemu monitorowania

29 lutego 2024 | Wiedza

Zabbix. Strategie optymalizacji systemu monitorowania

paying using mobile phone

7 września 2023 | Case Study

Wdrożenie Zabbix w sieci sklepów sprzedaży detalicznej

Cameras monitoring

10 lipca 2023 | Case Study

Projekt i wdrożenie kompleksowego monitoringu na platformie Zabbix