Wdrożenie Citrix Virtual Apps & Desktop w podmiocie administracji publicznej

Zlecenie zrealizowane dla podmiotu administracji publicznej pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w organizacji, szczególnie w kontekście pracy zdalnej.

Zakres projektu
Integracja
Integracja
Monitorowanie
Monitorowanie
Wdrożenie Citrix Virtual Apps & Desktop w podmiocie administracji publicznej

Wyzwanie

Klient posiadał rozproszone środowisko wirtualizacji aplikacji po całej Polsce. Dotychczas wykorzystywana platforma, Citrix MetaFarm, spełniała swoją rolę jako główne medium dostępowe do części aplikacji przez pracowników Urzędu (ponad tysiąc odbiorców usługi). Z racji rosnącego długu technologicznego oraz pojawiających się nowych wyzwań z dostosowaniem platformy do nowego typu aplikacji oraz wytycznych bezpieczeństwa, została podjęta decyzja o wykonaniu migracji platformy do najnowszej wersji.

Dodatkowym wyzwaniem stojącym przed Hawatel było zaprojektowanie rozwiązania, umożliwiającego w bezpieczny sposób łączyć się z zwirtualizowanymi aplikacjami z zewnątrz organizacji (przez Internet) z różnych urządzeń końcowych (np. stacji roboczych, urządzeń mobilnych).

Rozwiązanie

Pierwszym krokiem podjętym przez Hawatel było przeprowadzenie audytu aktualnego stanu środowiska. Następnie, w wyniku analizy zgromadzonego materiału oraz po zapoznaniu się z wymaganiami rezultatów wdrożenia, podjęliśmy decyzję o opracowaniu nowej, wysoko dostępnej i skalowalnej architektury platformy opartej o produkt Citrix Virtual Apps & Desktop.

Biorąc pod uwagę szczególne wymogi bezpieczeństwa zaproponowaliśmy również przejście na najnowszą metodę szyfrowania komunikacji pomiędzy komponentami platformy Citrix.

Zdecydowaliśmy, że wybierzemy transparentną metodę migracji, ponieważ nie wpływa ona bieżącą pracę końcowych użytkowników.

Rezultaty

W ramach projektu wdrożyliśmy Citrix Virtual Apps & Desktop w rozproszonej architekturze kilkunastu lokalizacji. Zapewnia ona wysoką dostępność platformy i publikowanych za jej pomocą aplikacji. Wykonaliśmy również wirtualizację ponad kilkudziesięciu aplikacji wykorzystywanych wewnętrznie i wdrożyliśmy moduł umożliwiający proaktywne monitorowanie stanu środowiska. Uruchomiliśmy mechanizm skanowania urządzeń końcowych pod kątem zgodności z politykami bezpieczeństwa organizacji.

Ponadto, platforma umożliwia pracę zdalną pracownikom Urzędu z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie. Szczególną pomocą dla kierownictwa jest funkcja elastycznego delegowania uprawnień, która uzupełnia pracę zdalną. Umożliwia ona przekazywanie części uprawnień administratorów z różnych oddziałów instytucji.

Chcesz poznać szczegóły tego projektu?

Podzielimy się swoim doświadczeniem!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Inne referencje

Sprawdź nasze realizacje!
Front-end Back-end Integration

Rozwiązanie zostało stworzone dla jednej z czołowych firm telekomunikacyjnych aby móc zwirtualizować środowisko pracy zespołu Call Center.

Optymalizacja działania VoIP na środowisku Citrix VDI
zobacz projekt
Integration Monitoring

Hawatel współpracuje z wieloma ogólnopolskimi firmami. Jedną z nich jest marka oferująca sprzęt elektroniczny i powiązane akcesoria. Projekt, który wspólnie wykonaliśmy to wdrożenie Zabbix.

Wdrożenie Zabbix w sieci sklepów sprzedaży detalicznej
zobacz projekt
Integration Monitoring

Klient posiadający jedną z największych farm wirtualnych desktopów w Polsce potrzebował wdrożenia kompleksowego systemu monitoringu.

Projekt i wdrożenie kompleksowego monitoringu na platformie Zabbix
zobacz projekt